1.6.2020 voimaan tullut tieliikennelaki vaikuttaa myös rengasvalintoihin

Lakimuutos lisää autoilijan omaa vastuuta talvikauden rengasvalinnassa!

1.6.2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi muutoksen talvirenkaiden käyttövelvoitteeseen. Aiempi laki oli yksiselitteinen ja määräsi talvirenkaat pakollisiksi joulukuun alusta helmikuun loppuun. Uuden lain mukaan talvirenkaita on ensi syksystä alkaen käytettävä marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana, jos sää- tai keliolosuhteet sitä edellyttävät. Lisäksi nasta- ja talvirenkaita saa edelleenkin käyttää marras-maaliskuun välisen ajan ulkopuolella, jos sää tai keli sitä edellyttää. Pääuran minimisyvyys talvirenkaassa tulee edelleen olla vähintään 3mm.

Uuden lain sanamuodot on joissain keskusteluissa tulkittu niin, että talvirenkaita ei tarvitsisi käyttää jatkossa enää lainkaan. Tämä uskomus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaikka sula moottoritie niin houkuttelisi ajattelemaankin. Käytännössä käyttövelvoiteaika pitenee kahdella kuukaudella entiseen lakiin verrattuna ja autoilijan oma vastuu oikeasta, kelinmukaisesta rengasvalinnasta kasvaa. Lakiin on tehty myös lisäys, jossa edellytetään, että autoilijan oman toiminnan pitää olla vaaratilanteita ehkäisevää ja toisten toimintaa ennakoivaa. Rengasvalinnan osalta tämä on selvä: lumisille tai jäisille teille ei lähdetä kesärenkailla ja sääennusteet on syytä huomioida ennen matkaan lähtöä.

Suurin osa autoilijoista toimii jatkossakin vastuullisesti ja vaihtaa renkaansa kuten ennenkin; sään ja ajo-olosuhteiden mukaan. Riskikuljettajien osuus liikenteessä saattaa silti jossain määrin lisääntyä, kun säiden vaihtelua ei osata tai haluta ennakoida riittävästi. Jotta meidän tavallisten autoilijoiden ei tarvitsisi jatkossakaan pähkäillä oikeaa, talvirenkaiden käyttöä edellyttävän talvikelin määritelmää, on lainsäätäjä kirjannut sen tieliikennelain perusteluissa näin: talvikeli tarkoittaa tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi.

Mutta nyt on kesä ja aika nauttia lämmöstä ja kotimaan matkoista Suomen kesäteillä. Muista tarkistaa kesärenkaidesi ilmanpaineet ja kunto aina ennen pidempää matkaa! Mikäli uusintatarvetta ilmenee, ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa oikean renkaan valinnassa ja suosittelee ja asentaa sinulle ja sinun autoosi sopivat renkaat.

Palautellaan sitten syksyllä mieliin talvirengasasiat, kun se aika on.

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille ja turvallisia matkoja kotimaan teillä

toivottaa
Ässä Uusiorenkaiden väki

Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180729#Pidp447072608

Comments are closed.